STORE:
Bahnhofstraße 42, 3950 Gmünd
Mo - Fr:
08:00-12:00 + 14:00-18:00
So: 08:00-12:00

Otisk

Odpovědnost za obsah

Thomas Schindler
Radfuchs
Bahnhofstrasse 42
3950 Gmünd

Kontakt

Telefon: +43 664 99004159
E-mail: info@radfuchs-gmuend.at

DIČ PRO DPH

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
ATU73812528

Firemní rejstřík

Obchodní rejstřík: FN
Rejstříkový soud: Zemský soud Krems a. d. Donau

Koncepce, design, texty a programování

kubator GmbH
Zweiländerstraße 3
3950 Gmünd

Mail: office@kubator.at
www.kubator.at

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Práva na obrázky a videa

Thomas Schindler 
Philip Anderl
Adobe Stock
Storyblocks

Odmítnutí odpovědnosti

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH
Údaje a informace obsažené na těchto webových stránkách byly sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a pečlivě zkontrolovány. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.
Přesto nelze zcela vyloučit obsahové a faktické chyby. Nepřebíráme proto žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost poskytnutých informací. Veškeré informace jsou bez záruky.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá výhradně příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

COPYRIGHT
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají rakouskému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

JUDIKATIVNÍ
Žádné varování bez předchozího kontaktu!
Pokud by obsah nebo design jednotlivých stránek nebo částí těchto webových stránek porušoval práva třetích osob nebo zákonná ustanovení nebo jinak způsoboval problémy v oblasti práva hospodářské soutěže v jakékoli formě, žádáme s odkazem na § 8 odst. 4 německého zákona o nekalé soutěži (UWG) o odpovídající, dostatečně vysvětlující a rychlé sdělení bez poznámky o nákladech. Zaručujeme, že oprávněně namítané pasáže nebo části těchto webových stránek budou v přiměřené lhůtě odstraněny nebo komplexně přizpůsobeny zákonným požadavkům, aniž byste museli využít služeb právního poradce. Zapojení advokáta do vydání varovného oznámení na náklady poskytovatele služeb neodpovídá skutečné ani předpokládané vůli poskytovatele služeb, a představovalo by tak porušení VOP z důvodu sledování cizích cílů jako dominantního motivu pro zahájení řízení, zejména záměru dosáhnout nákladů jako skutečné hnací síly, jakož i porušení povinnosti minimalizovat škodu.

Povinné informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013
Platforma Evropské komise pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Plugin pro sociální sdílení Wordpress powered by Ultimatelysocial